หน้าข่าวสาร > ไต้หวันเปลี่ยนหลอดไฟถนนเป็นหลอด LED

     
    

ไต้หวันจะเปลี่ยน โคมไฟถนน จากหลอดแสงจันทร์
เป็นหลอด LED ทั้งหมด ใน ปี2016

   
  taiwan
 
  14 พฤศจิกายน 2014  
     
  เมื่อวันที่ 14-11-2014 นายกรัฐมนตรีของไต้หวัน นายเจียง ยีหวา ได้อนุมัติโครงการ "Mercury Streetlight sunset plan" หรือโครงการยกเลิกการใช้โคมไฟถนนหลอดแสงจันทร์ ด้วยงบลงทุนกว่า 5,490 ล้านดอลล่าร์ไต้หวัน หรือประมาณกว่า 5,800 ล้านบาท เพื่อใช้ในการเปลี่ยนโคมไฟถนนหลอดแสงจันทร์ ทั้งหมดทั่วประเทศ จำนวน 692,000 ดวง ด้วยโคมไฟถนนหลอดLED ภายในอีกสองปีข้างหน้าหรือในปี 2016 เมื่อการดำเนินงานเสร็จสิ้นลง ไต้หวันจะกลายเป็นเขตเศรษฐกิจแรกของโลกที่ปลอดการใช้ไฟหลอดแสงจันทร์โดยสิ้นเชิง โดยทางการคาดหวังว่าจะสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ถึง 640 ล้าน kwh ต่อปี และจะประหยัดค่าไฟได้ถึง 1,100 ล้านดอลลา่ร์ไต้หวัน หรือประมาณ 1,200 ล้านบาท ลดค่าบำรุงรักษาได้ 346 ล้านดอลลา่ร์ไต้หวัน หรือประมาณ 384ล้านบาท จะทำให้รัฐบาลลดค่าใช้จ่ายไปได้ถึง 7,230 ล้านดอลลา่ร์ไต้หวัน ประมาณ 8,033 ล้านบาท ภายในเวลา 5 ปี เลยทีเดียว  
 
streetlight

 
  โฆษกนายกรัฐมนตรี นายซัน ลีกัน กล่าวว่าทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นอุตสาหกรรม LED และเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่บรรยากาศ ทั้งนี้ไต้หวันได้เริ่มดำเนินการโปรโมทการใช้ไฟ LED สำหรับไฟจราจรและโครงการสาธิตการใช้ไฟถนน LED ตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา ซึ่งนั่นทำให้ไต้หวันกลายเป็นพื้นที่ ที่2 ของโลก ที่ใช้สัญญาณไฟจราจรเป็นไฟ LED ทั้งหมด และยังเป็นการพัฒนามาตรฐานของไฟถนนที่มีชื่อว่า CNS15233ขึ้นมาใหม่ในปีเดียวกันอีกด้วย  
     
  ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวอีกว่านอกจากการโปรโมทไฟถนน LED โดยเงินทุนของรัฐบาลแล้ว ในขณะเดียวกันไต้หวันยังจะออกกฎหมายเพื่อบังคับ ห้ามให้มีการใช้ไฟเมอคิวรี่ ซึ่งในที่สุดจะทำให้ไต้หวันบรรลุเป้าหมาย การเปลี่ยนไฟถนนจากหลอดเมอคิวรี่เป็นไฟ LED ทั้งหมด
อีกทั้งในด้านประสิทธิภาพโคมไฟถนน LED ของไต้หวันยังได้รับการ ปรับปรุงให้ดีขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ มีประสิทธิภาพการส่องสว่างเฉลี่ย มากกว่า 100 lm/W ซึ่งนั่นก็เป็น 3 เท่าของหลอดเมอคิวรี่ ในขณะที่มีอายุการใช้งานยาวถึง 6 ปีที่ ซึ่งก็เป็น 3 เท่าของหลอดไฟชนิดเมอคิวรี่อีกเช่นกัน ดังนั้นมัน(ไฟถนนชนิด LED) จึงสามารถทดแทนไฟถนนหลอดเมอคิวรี่แบบดั้งเดิมได้เป็นอย่างดี
 
     
     
  ที่มา: http://www.lednews.org  
 

บทความที่เกี่ยวข้อง: หลอด LED ดีอย่างไร

 
   
 
view4,468
 
   
 
Copy Right © www.KLCBright.com
อนุญาตให้ copy หรือนำไปเผยแพร่ได้ ขอเพียงแต่อ้างถึงเราสักนิด